Reklamirenje na My Planet

Na portalu My Planet je moguće promovisanje putem članaka tj. prirodno oglašavanje (native advertising).

Prenosti ovakvog načina oglašavanja su sledeći:

 • Ovakav vid promocije pomoću teksta, slika, videa, linka je kvaliteniji nego bilo koji vid marketinga.
 • Sadržaj bi trebao biti prema uređivačkoj politici tačnije prema konceptu My Planet.
 • Promo tekst bi trebao biti edukativan i zanimljiv ciljnjoj grupi kojoj se obraćamo.
 • Matrijal kreiraju predstavnici medija, marketing agencije ili uz našu pomoć zajedno sa predstavnicima firme ili organizacije koja se promoviše.
 • Posetioci bloga nam veruju stoga će verovati i našim sponzorisanim tekstovima.

Cena promo tekstova

 • Duža forma – 1000-1200 reči, 5 slika sa naslovnom, 1 video, 2 linka ka sajtu ili Facebook stranci
  – 150 eur u dinarskoj protiv vrednosti
 • Kraća forma – 500-600 reči, 3 slike sa naslovnom, 1 video, 1 link ka sajtu ili Facebook stranici
  – 90 eur u dinarskoj protiv vrednosti
 • Ukoliko mi pišemo članak doplata je 25 eur u dinarskoj protiv vrednosti

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate na info@myplanet.rs

Native advertising