Groblja i ekologija

Gradovi se sve više šire, ljudi tu dolaze da žive, rade i na žalost i da umru. Kada osoba umre ona se uglavnom sahranjuje ili kremira.

U tradiciji sahranjivanja posmrtnih ostataka kakvo je najčešće i kod nas, jedno grobno mesto zauzima oko dva kvadratna metra zemljišta. Kada uzmemo u obzir da u Srbiji godišnje umre oko 100.000 ljudi, samo u Beogradu oko 20.000, ako svi budu sahranjeni, grubo rečeno – oko 200.000m2 zemljišta svake godine moramo da obezbedimo za groblja, tj. oko jedan kvadratni kilometar na svakih pet godina što je velika površina.

Takođe su tu i običaji oko sahrana da se kupuje cveće i venci. Osim što se potroši novac koji može biti iskorišćen drugačije tu je i cela industrija oko pravljenja venaca za sahranu. Takođe je običaj da se priprema velika količina jela i pića koja se obično ne potroši u potpunosti. Mnogo je pametnije ručak za umrlog organizovati u restoranu za parastose koji se bavi organizacijom takvih ručkova.

Tu je i putna infrastruktura do groblja da bi ljudi mogli da posećuju groblja koju je neophodno izgraditi i kasnije održavati.

cvece na groblju

Ekološki problemi groblja

Ekološki problemi vezani za izgradnju novih groblja i održavanje starih su zaštita podzemnih voda, seča šuma za proizvodnju kovčega, promena namene zemljišta i plodnog tla u groblja, vađenje kamena za spomenike, upotreba štetnih lepkova za sanduke sa visokim sadržajem isparljivih organskih jedinjenja – VOC i hemikalija za očuvanje tela od raspadanja kao što je formaldehid.

Jedno od rešenja problema zauzimanja velikih površina za groblja su kremacije. Sa kremacijama se zauzima daleko manja površina, nema curenja organskih jedinjenja u zemljište i podzemne vode i ne postoji rizik od kontaminacije. Toplotna energija koja se oslobađa tokom procesa se može iskoristiti na zagrevanje ili slično.

U švedskoj nekoliko gradova koristi toplotnu energiju iz lokalnih krematorijuma za daljinsko zagrevanje domaćinstava, a u jednom gradu u Engleskoj se toplota iz krematorijuma koristi za zagrevanje vode u bazenima.

Potencijal groblja za lokalne zajednice

Još 2007 godine Komisija za arhitekturu i izgrađenu sredinu Velike Britanije je pozvala lokalne samouprave da uključe groblja u mrežu zelenih površina u lokalnim sredinama. Pod parolom „Projektujte groblja za žive, a ne samo za mrtve“ dali su smernice  za planiranje i projektovanje grobalja kako bi se povratila veza ovih površina sa parkovskim gradskim prostorima.

Projekat The EarthTrek Gravestone Project se bavi sakupljanjem i analizom podataka kako kisele kiše utiču na mermerne spomenike. Tako se dobijaju podaci o zagađenosti vazduha kroz vremenski period.

Groblja kao turistička mesta

„Turistička groblja“ ili „turizam mrtvih“ je ozbiljna turistička grana. Najpoznatije takvo turističko mesto je piramida u Gizi – faraonova grobnica. Tadž Mahal, Njegošev mauzolej, Srpsko vojničko groblje na Zejtinliku u Solunu, grobnice velikih pesnika i naučnika, Hram Vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu i slično.

Hram hristovog vaskrenja

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *