Nova deponija u Vinči

Sadašnja deponija smeća u Vinči se smatra jednom od najneuređenijih u Evropi.

Svako od nas proizvodi otpad, a taj otpad se odlaže upravo na deponiji u Vinči gde se uništava.

I to svaki dan već 45 godina.

Grad Beograd već godinama pokušava da reši problem sanacije otpada, koji je gorući problem jer visina smeća na nekim mestima na deponiji dostiže 70 metara.

Dim sa deponije u Vinči je postao normalna pojava a zagađen vazduh koji se širi Beogradom sa deponije je postao svakodnevnica na koju su se građani navikli.

Da podsetimo, Svetska zdravstvena organizacija je izjavila da u Srbiji svake godine umre 6000 ljudi od posledica zagađenja vazduha.

Kako rešiti problem deponije u Vinči?

  1. dat je predlog da se izgradi spalionica otpada u Vinči i da se hermetički zatvori stara deponija.

Inicijativa građana pod nazivom Ne davimo Beograd se protivila izgradnji spalionice jer spaljivanje opasnog otpada ima štetne posledice po ljudsko zdravlje, a laboratorije za merenje opasnih supstanci koje bi spalionica ispuštala u vazduh ne postoje.

U rešavanje problema depnije u Vinči krenulo se još 2012. godine, da bi se 1. oktobra ove godine započelo na izgradnji nove deponije.

U Sekretarijatu za zaštitu životne sredine su rekli da je planirano da se u naredne tri godine na prostoru deponije „Vinča” podigne 5 postrojenja, zatvori postojeća i otvori nova deponija.

U Sekretarijatu, takođe kažu: Ugovorom o javno-privatnom partnerstvu koji je grad zaključio sa konzorcijumom SUEZ&I-Environment, ogrankom japanskog konglomerata ITOČ-u i DPN „Beo čista energija” 29. septembra 2017. predviđaju se sledeće obaveze privatnog partnera: izgradnja kombinovanog postrojenja za tretman i proizvodnju energije iz otpada, sanacija i rekultivacija postojeće deponije, izgradnja nove sanitarne deponije i postrojenja za tretman građevinskog otpada, izgradnja postrojenja za tretman procednih voda i postrojenja za sakupljanje i tretman deponijskog gasa, koji će potom biti korišćen za proizvodnju energije.

Kompleks nove deponije će se prostirati na oko 4 hektara, proizvodiće oko 30 megavata električne energije ( što je oko 5% snabdevanja električnom energijom građana Beograda ) i proizvodiće oko 56 megavata toplotne energije ( što je oko 9% snabdevanja građana Beograda grejanjem).

Evropska banka za odbnovu i razvoj ( EBRD ) odobrila je 72,25 miliona evra za ovaj projekat.

Nova deponija u Vinči, zameniće sadašnju deponiju koja je došla do svog maksimalnog kapaciteta, a koja će imati kapacitet da obrađuje 340.000 tona kućnog otpada i oko 210.000 tona građevinskog otpada.

Ostalo je nejasno da li projekat nove spalionice i deponije ispunjava nova BAT (Best Available Techniques ) pravila ili ne i šta će se desiti ako se ispostavi da se nova BAT pravila ne poštuju.

Na novoj deponiji u Vinči se otpad neće reciklirati, već samo uništavati. Takođe, opasan otpad se neće uništavati na novoj deponiji.

Ne davimo Beograd se zalaže za pokretanje projekata za reciklažu otpada čime bi se smanjila količina otpada koja se uništava. Sama recikalaža otpada bi u Srbiji otvorila nova radna mesta.

Pošto je izgradnja nove deponije već počela, treba znati da je grad Beograd uveo taksu za tretman otpada za građane koja će činiti 38 miliona evra koju će grad platiti kompaniji Beo Čista Energija.

Buduće postrojenje će smanjiti zavisnost od uglja i iz obnovljivih izvora proizvoditi električnu i toplotnu energiju.

Ovo je još jedan pravac u kom se ide kako bi se iskoristili obnovljivi resursi za proizvodnju električne i toplotne energije i smanjila upotreba uglja koji dosta zagađuje vazduh koji udišemo.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *