Koliko su i da li su štetne male hidroelektrane?

Država Srbija je u dogovoru sa lokalnim opštinama podržala pojedine investitore u izgradnju malih hidroelektrana. Građani tih lokalnih mesta su se pobunili.

Izgradnja mini hidroelektrana na našim rekama je osetljiva tema. Istraživali smo koliko su i da li su štetna mala postrojenja za proizvodnju električne energije na našim rekama.

Pa da počnemo…

Prve mini hidroelektrane

Prve male hidroelektrane su počele da se grade nakon Drugog svetskog rata u Srbiji. Primer takve hidroelektrane jeste kompleks Vrla od 1 do 4 kada je branom u periodu od 1949. do 1954. godine pregrađena vlasinska močvara i od nje kanalisane dve reke Vlasina i Vrla. Ova mala hidroelektrana je sistemom podzemnih kanala povezana sa akumulacijom Vlasinskog jezera.

Cilj izgradnje je bio snadevanje električnom energijom okolnih sela.

Od izgradnje male hidroelektrane Vrla nije sve do danas dolazilo do nadogradnje i samim tim se nije narušavao eko sistem.

Po ugledu na malu hidroelektranu Vrlo, ideja za pravljenje novih mini hidroelektrana se pojavila u opštini Crna Trava 2009. godine, kada je izgrađeno 8 mini hidroelektrana sa istim ciljem.

Čemu potreba za izgradnjom malih hidroelektana?

Postavlja se pitanje da li su velike hidroelektrane dovoljne za snabdevanje električnom energijom stanovnika manjih mesta, kakava su u opštini Crna Trava.

Izgradnja mini hidroelektrana je uzela maha, pa su pojedini stanovnici varošica i sela počeli sami na svoju ruku pri svom zdravom razumu da grade sopstvene mini hidroelektrane.

Niko ne treba da se upušta u ovako ozbiljne projekte bez stučne procene i dozvole države. Zašto?

Zašto su nisu svi vodotokovi spremni da podrže projekte izradnje mini hidrocentrala, jer se tako narušava tok reka, reke presušuju, menja se biljni i životinjski svet i reke i potoci se preusmeravaju u cevi hidroelektrana usled čega može doći do ekološke katastrofe.

Kad država podrži izgradnju mini hidroelektrana ko je finansira?

Građani. Po Zakonu o enegetici iz 2013. godine, građani subvencionišu i pomažu privatne kompanije koje proizvode struju iz upravo mini hidroelektrana. Mesečni računi za struju koje dobijate to i pokazuju u stavci broj 6.

Struja dobijena iz mini hidroelektrana čini manje od 2% ukupne električne energije u Srbiji, a košta za oko 50% više od struje proizvedene iz velihih sistema.

Činjenica je da je na Staroj planini predviđeno da se izgradi čak 58 mini hidroelektrana, bez obzira što je Stara planina nacionalni park. Građani okolnih mesta se bune protiv ovakve odluke.

Ekspanzija gradnje mini hidroelektrana je počela u Srbiji 2011. godine.

Ne rade sve mini hidroelektrane nesavesno (ugrožaju biološki minimum), ima i onih koje rade savesno i dobro.

Najveći broj malih hidroelektana je u istočnoj i južnoj Srbiji, a najviše u nacionalnim parkovima Srbije.

Pored mnogih protesta koji se dešavaju u Srbiji, dešavaju se i protesi protiv ovakvih projekata.

Građani se bune protiv ugrožavanja eko sistema ali i narušavanju puteva okolnih sela koji se ne popravljaju nako što se razruše.

Zašto je država podržala izgradnju mini hidroelektrana?

Srbija je 2013. godine objavila javni poziv za izgradnju mini hidroelektana čime bi ispunila obaveze prema energetskoj zajednici da do 2020. godine ima 27% potrošnje električne energije iz obnovljivih prirodnih resursa.

Trenutno se u Srbiji najveći deo električne enerije proizvodi iz uglja koji je jedan od najštetnijih po životnu sredinu. Zbog toga, između ostalog, odluka države da se pređe na obnovljive izvore energije koji neće toliko da štete životnoj sredini kao što šteti ugalj.

Sagorevanje uglja nosi sa sobom štetne posledice po naše zdravlje koje se najviše odražavaju kroz kancer pluća i zbog toga odluka države da se prelazi na obnovljive izvore energije.

Prelazak na obnovljive izvore energije je jedan od zahteva EU.

Očigledno je izgradnja krenula u lošem pravcu, tako da se mora razmotriti i alaternativa proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.

Koliko su štetne mini hidroelektare i zašto pogledajte na videu ispod:

Srbiji su potrebni obnovljivi izvori energije, pa tako i mini hidroelektrane koje rade savesno, dobro i koje su podržane od strane stručnjaka i države.

Diskutabilne su one koje te uslove ne ispunjavaju.

Da li mislite da su mini hidroelektrane šteta ili korist za stanovnike Srbije?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *